Cymorth

Beth fedrai wneud am Diabetes Math 2?

  1. Sylweddoli nad os raid iddo fod yn salwch difrifol, hir-dymor gyda effeithiau sylweddol a chynyddol.
  2. Penderfynu bod angen ymdrech i newid y sefyllfa.
  3. Mabwysiadu ffordd o fyw carb isel a newid yr hyn yr wyf yn ei fwyta ac yn yfed.
  4. Rhoi amser i wneud ymarfer corff cymhedrol bob dydd, megis cerdded, nofio, beicio a rhedeg.
  5. Cofrestru fy niddordeb i ymuno â Cymorth Diabetes Cymru i ddysgu sut i newid fy sefyllfa a chydweithio gyda, a chefnogi, pobl eraill yn yr un sefyllfa.

Dylai dioddefwyr Diabetes sy'n ystyried addasu eu ffordd o fyw gysylltu a'u hymgynghorydd iechyd cyn gwneud unrhyw newidiadau.