EnglishEnglish
Diabetes Support Wales

Trin Diabetes Math 2 drwy fwyta yn ofalus ac ymarfer corff

Mae Cymorth Diabetes Cymru yn sefydliad annibynnol a grëwyd i sefydlu rhwydwaith o bobl yn gweithio mewn grwpiau lleol i gynorthwyo eu gilydd gyda bwyta llai o siwgr a charbs ac i wneud ymarfer corff syml.

Mi fydd grwp yn eich ardal yn dechrau yn fuan...

Am fwy o fanylion, cofrestrwch isod.

Cofrestrwch Eich Diddordeb

Byddwn ni mewn cysylltiad gydag unrhyw ddatblygiadau.